BAMA Teknoloji, müşterilerinin sağlığını güvence altında tutmak ve uluslararası alanda da varlık gösterebilecek yenilikçi ürünlerle alanında en ileride yer alabilmek adına uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemiştir.

BAMA Teknoloji, medikal ürünlerin tasarımı, üretimi ve servisi için uluslararası standartlara uygunluğu belgeleyen ISO 13485:2003 sertifikasına sahiptir. Bu mevzuat, hasta sağlığını ve güvenliğini korumak için dünyanın birçok ülkesinde kullanılan standartları belirlemektedir.

Bama Teknoloji tarafından üretilen RoboGait ve FreeGait ürünleri medikal cihazlarda hasta sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan Avrupa Mevzuatına uygunluğu belgeleyen CE sertifikalarına sahiptir.

RoboGait ürünü için ‘93/42/AT Tıbbi Cihazlar Direktifi Ek V’, FreeGait ürünü için ise ‘93/42/AT Tıbbi Cihazlar Direktifi Ek II’ direktiflerine uygunluk sertfikaları alınmıştır.

YUKARI