KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Bu metni, BAMA TEKNOLOJİ TIBBİ CİHAZLAR DANIŞMANLIK SAĞLIK BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Bama”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimize iletişim formu vasıtasıyla ulaşmanız sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Şirketimiz web sitesinde yer alan “iletişim formu” vasıtasıyla bizlere ulaşmak ve iletişim kurmak istediğinizde “ad, soyad, e-posta , ….” oluşan kişisel verileriniz ve bize ilettiğiniz mesajınız işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi, sizden gelen bildirimi almak ve bu doğrultuda tarafınızla iletişime geçme amacıyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki nedenine dayalıdır.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Üniversiteler Mh., ODTÜ Teknokent GALYUM Blok Bodrum Kat No:12, 06800ODTÜ/Çankaya/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde  …...com.tr elektronik posta adresine veya   kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz.

 

YUKARI